มาตราวัด สั้นยาว ในอดีต

การวัด คือกระบวนการหาปริมาณของสิ่งสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นความยาวหรือมวล สมัยโบราณไทยเรามีมาตราสำหรับ ชั่ง ตวง วัด อยู่หลายมาตรา เพื่อใช้ในจัดการข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เราได้ทำการรวบรวมให้ ดังนี้

๘ ปรมาณู = ๑ อณู
๘ อณู = ๑ ธุลี
๘ ธุลี = ๑ เส้นผม
๘ เส้นผม = ๑ ไข่เหา
๘ ไข่เหา = ๑ ตัวเหา
๘ ตัวเหา = ๑ เมล็ดข้าว
๘ เมล็ดข้าว = ๑ นิ้ว
๑๒ นิ้ว = ๑ คืบ
๒ คืบ = ๑ ศอก
๔ ศอก = ๑ วา
๒๐ วา = ๑ เส้น
๔๐๐ เส้น = ๑ โยชน์

มาตรวัดนี้ ใช้ถึงรัชกาลที่ 4 จึงได้ยกเลิกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.