บ้านทาวน์เฮาส์แบบนี้แหละ ประหยัดพลังงาน

วิธีเลือกหาซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ อยู่แล้วเย็นสบาย ประหยัดค่าไฟฟ้า ซึ่งมาจากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.)

จุดเด่นของบ้านทาวน์เฮาส์ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) คือ

บ้านทาวน์เฮาส์หน้ากว้าง 6 เมตร เพราะมีช่องประตูหน้าต่างระบายอากาศ โปร่งโล่ง
ซึ่งจะอยู่แล้วเย็นสบายกว่า บ้านทาวน์เฮาส์หน้ากว้างน้อยกว่า 6 เมตร
แต่อาจจะทำให้ตัวบ้านทาวน์เฮาส์มีความยาวน้อยลง ถ้าเทียบในพื้นที่เท่ากัน
ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อ ลองพิจารณาดูนะครับ

เป็นผม ผมจะซื้อให้อยู่เย็นสบายไว้ก่อน จะได้ประหยัดค่าแอร์ ค่าไฟฟ้าด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *