ศัพท์คอมพิวเตอร์ (บรรยายไทย)

“ส่วนประกอบของเครื่องคณิตกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
เครื่องเฝ้าสังเกตเพื่อเอาไว้แสดงผล และจานบันทึกแบบแข็งที่หน่วยขับ
สำหรับเก็บข้อมูลที่สำคัญ และถ้าต้องการใช้งานเครือข่ายใยพิภพ
ก็ต้องใช้ ตัวกล้ำและแยกสัญญาณในการเชื่อมต่อ”

คำแปลศัพท์คอมพิวเตอร์

กระด้างพันธ์ = Hardware
ละมุนพันธ์ = Software
จิ๋วละมุน = Microsoft
คณิตกรณ์ = Computer
เครื่องเฝ้าสังเกต = Monitor
จานบันทึกแบบแข็งที่หน่วยขับ = Hard Disk Drive
เครือข่ายใยพิภพ = World Wide Web
ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ = Modem
คณิตกรณ์วางตัก = Notebook
จอภาพผลึกเหลว = LCD
แผ่นบันทึกชนิดอ่อนปวกเปียก = Floppy Disk
เครื่องกราดภาพ = Scanner

ผมว่าใช้คำทับศัพท์เหอะ ไม่ไหวจะเคลียร์

14,341 thoughts on “ศัพท์คอมพิวเตอร์ (บรรยายไทย)