งานกาชาดไทย สวนลุม

งานกาชาด เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย มีการจัดงานทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จัดที่บริเวณ ลานพระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร และสนามเสือป่า

สภากาชาดไทย ได้เริ่มขึ้นเมื่อครั้งสมัยแผ่นดิน “พระพุทธเจ้าหลวง” รัชกาลที่ 5 ในต้น ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)
ซึ่งประเทศสยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ทำให้เกิดการสู้รบกันยังผลให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และได้รับความทุกข์ทรมานเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนั้นยังไม่มีกองการกุศลใดๆ ทำหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ในยามสงครามอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

“พระพุทธเจ้าหลวง” จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้จัดตั้ง สภาอุณาโลมแดงแห่งสยาม ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2436 เพื่อทำหน้าที่จัดส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่างๆ ไปยังทหารและประชาชนที่เดือดร้อน

และหลังจากได้เป็นสมาชิกของสันนิบาตสภากาชาดสากลแล้ว จึงมีความเห็นว่าสภากาชาดสยาม ควรจะจัดงานเพื่อเผยแพร่กิจการกาชาดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยาม ได้มีมติร่วมกันให้จัดงานประจำปีของสภากาชาดสยาม ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2465 – 8 เมษายน 2466 เรียกชื่องานว่า
“การรับประชาสมาชิก พ.ศ. 2466” สถานที่จัดงานคือ สนามหลวง จุดประสงค์คือ เพื่อหา ประชาสมาชิก ให้แก่สภากาชาดสยาม โดยมีค่าบำรุง 1 บาท ต่อ ปี ได้มีผู้มาสมัครเข้าเป็นประชาสมาชิกในกรุงเทพฯ รวม 13,436 ราย

งานกาชาดได้จัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2467 เรียกชื่องานว่า “การแห่กาชาดและการรับประชาสมาชิก” การจัดงาน คงดำเนินแบบเดียวกับปีแรก

งานกาชาดปีนี้จัดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ที่สวนลุมพินี ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจไปเที่ยวงานก็เชิญไปได้นะ งานเริ่มตั้งแต่ 10:30 – 22:00 แนะนำให้นั่ง BTS หรือ MRT ไปนะ เพราะคนเยอะมาก และก็ระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวด้วยน๊าา

อย่าลืมไปวัดดวง กับสลากกาชาด กันด้วยนะ

621 thoughts on “งานกาชาดไทย สวนลุม

Leave a Reply

Your email address will not be published.