เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี

เพลง หน้าที่ของเด็ก หรือเรียกกันติดปากว่าเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเตือนใจเด็กและเยาวชน
เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่ตนควรทำ ซึ่งเพลงนี้มักเปิดในช่วงวันเด็กแห่งชาติ

ประพันธ์เนื้อร้องโดย ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน

เนื้อเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี

เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

ที่มา http://www.panyathai.or.th

 

ผมยังร้องไม่ได้เลยอ่ะ เหอะ ๆ ลืมไปแล้ว

One thought on “เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี

Comments are closed.