กำแพง หรือ สะพาน

“กำแพง” หรือ “สะพาน”แม้จะเป็นเพียงคำเปรียบเทียบแต่คนเราสามารถสร้างกันได้ในพริบตาถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็น แต่สัมผัสได้พยายามบอกตัวเองว่า …

Read more