เรื่องเล่าแบงค์ 20

กาลครั้งหนึ่ง ในปัจจุบันกาลนี่เอง ธนบัตรแบงค์ 1000ได้ถูกพิมพ์ออกมาสู่ท้องตลาดหลังจากนั้นก็ได้สถิตย์อยู่ในกระเป๋าของนักธุรกิจประชาชนผู้มีอันจะกินทั้งหลายด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งจนอดเก็บไว้ไม่อยู่แบงค์ 1000 จึงพูดกับแบงค์อื่นๆออกมาว่า

Read more